کمیته آموزش پاسخگو

اهداف کمیته

هدف کلی:


برآورده کردن نیازها و رفع مشکلات مرتبط با سلامت جامعه تحت پوشش

 اهداف اختصاصی


 1. تشکیل کارگروه دانشگاهی پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی متشکل از اعضای هیات علمی
 2. تشکیل کارگروه دانشگاهی پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی متشکل از دانشجویان
 3. تشکیل جلسات منظم با اعضای کارگروه دانشگاهی و کلان منطقه
 4. برنامه ریزی و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت فعال اعضای هیات علمی و دانشجویان با انجمن های مردم نهاد، سازمان های خیریه، خیرین سلامت و هلال احمر
 5. تعیین رابطین معاونت آموزشی و فرهنگی با معاونت های بهداشتی ، درمانی و انجمن های مردم نهاد، سازمان های خیریه، خیرین سلامت و هلال احمر
 6. برگزاری کارگاه های مرتبط با مباحث پاسخگویی اجتماعی برای اعضای هیات علمی
 7. برگزاری کارگاه های مرتبط با مباحث پاسخگویی اجتماعی برای دانشجویان
 8. مکاتبه با معاونت های آموزشی، بهداشتی و درمانی جهت تعیین اولویت های پژوهشی
 9. اجرای طرح های جامع و مستمر نیازسنجی برای شناسایی و پیش بینی نیازها و مشکلات سلامت جامعه تحت پوشش
 • تشویق و حمایت از طرح تحقیقاتی مبتنی بر حل مشکلات جامعه
 1. آموزش دانشجویان در بطن جامعه با شروع دوره های کارآموزی در عرصه از ترم های تحصیلی پایین متناسب با تئوری به منظور تسهیل مواجهه ی زودهنگام دانشجویان با عرصه های اجتماعی و کسب تجربیات واقعی و بکارگیری در آینده ی شغلی
 • اختصاص بخشی از پروژه ها و تکالیف دانشجویان به حضور فعالیت در عرصه های اجتماعی
 • معرفی و تشویق دانشجویان دارای فعالیت اجتماعی
 • تخصیص امتیاز برای ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی دارای فعالیت اجتماعی
 • برگزاری کارگاه توجیهی شیوه نامه جشنواره اتا (اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند)
 • تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان برای اشتراک گذاری تجربیات خود در جشنواره اتا
 • آموزش عمومی برای بالا بردن سواد سلامت جامعه تحت پوشش

Loading